Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiły w związku z wykonywaniem tej pracy. Podobnie za wypadek przy pracy rolniczej uważa się także nagłe zdarzenie, które wystąpiło w związku z wykonywaniem czynności polegających na prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie. Przy uzyskaniu tego świadczenia trzeba dopiąć jednak wiele formalności oraz udowodnić, że dany wypadek wystąpił bez winy poszkodowanego. Pomoc w tym zakresie niosą profesjonalni pełnomocnicy prawni.