Przepisy Kodeksu cywilnego zawierają instytucję zasiedzenia. Polega ona na tym, iż można nabyć własność rzeczy ruchomej, nieruchomości lub służebności po upływie konkretnego czasu. Zasiedzenie musi zostać stwierdzone na rozprawie sądowej. Sprawy o zasiedzenie nieruchomości nie należą do najprostszych, w związku z tym rekomendujemy skorzystanie z usług prawnych profesjonalnego pełnomocnika zajmującego się prawem rzeczowym.