Osobom, które z pewnych przyczyn nie świadczą lub nie mogą świadczyć pracy przysługują pełne określone zasiłki. Niejednokrotnie zdarza się, iż organ odpowiedzialny za przyznawanie wyda decyzję o odmowie ich udzielenia. Pomoc prawna z zakresu zasiłków obejmuje między innymi sporządzanie wniosków, odwołań od decyzji odmownych czy reprezentowanie przed organami.