Zwolnienia grupowe mogą być przeprowadzone jedynie w bardzo specyficznych warunkach, najczęściej gdy pracodawca boryka się z problemami finansowymi. Zwolnionemu w ten sposób pracownikowi przysługuje jednak odprawa w odpowiedniej wysokości oraz roszczenie o ponowne przyjęcie do pracy, gdyby pracodawca w ciągu następnych miesięcy zatrudniał pracowników na to stanowisko. Zwolnienia grupowe są problematyczne również dla pracodawców, ponieważ niosą za sobą wiele istotnych zmian. Zatem zarówno pracownikom jak i pracodawcom w przypadku zwolnień grupowych rekomendujemy kontakt ze specjalistami z tego zakresu.