Jeśli zaciągnąłeś kredyt lub pożyczkę po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, czyli 18 grudnia 2011 roku, a następnie spłaciłeś zobowiązanie przed ustalonym w umowie terminem, prawdopodobnie przysługuje Ci proporcjonalny zwrot kosztów prowizji za okres, o który pożyczka lub kredyt został skrócony. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz polski Sąd Najwyższego potwierdziły iż wcześniejsza spłata pożyczki lub kredytu obliguje banki do zwrotu części prowizji. Skuteczne odzyskanie części prowizji wymaga jednak od kredytobiorcy/pożyczkobiorcy statusu konsumenta, kredyty oraz pożyczki zaciągnięte w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie kwalifikują się do uzyskania zwrotów prowizji.